Blind kiezen


In O&D, 6 maart, werd een lans gebroken voor het zodanig inrichten van het stemproces dat ook blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen.
Sinds mijn 8ste (ruim zestig jaar geleden) ben ik geheel blind. Ik heb sinds de kiesgerechtigde leeftijd aan alle verkiezingen meegedaan. Misschien had ik het geluk dat ik op de stemdag altijd iemand in mijn naaste omgeving had die ik het kon toevertrouwen het potlood voor mij te hanteren. Ik heb nooit een toezichthouder meegemaakt die zich afvroeg of ik wel iemand mocht meenemen in het stemhokje.
Had ik geen bekende in mijn buurt, dan zou ik de partij opbellen waaraan ik mijn stem wilde geven. Ik wed dat ik iemand meekreeg die mij wilde helpen of aan wie ik een volmacht kon verstrekken. Wat mij betreft worden in dit geval geen grote kosten gemaakt voor blinden en slechtzienden. Ik ken heel veel nijpender zaken.

Loek Meijer, Nijkerk


Gepubliceerd in De Volkskrant van 8 maart 2017
***
terug naar de beginpagina van teksten van Loek Meijer
naar de beginpagina van de website