Koe en Viool

Afbeelding van het voorplat van het gebonden boekAfbeelding van de schrijver Een fantastische vertelling van Sjoerd OldermanDeze vertelling is aan het begin van de 21ste eeuw door Ainigma in druk uitgegeven en wel in een zeer beperkte oplage. Door middel van deze digitale publicatie door Pengaarde wordt een poging gedaan meer bekendheid te geven aan deze wonderbaarlijke vertelling.


Over de schrijverSjoerd Olderman (pseudoniem van Joop Kip) werd in 1942 geboren in Den Haag. Over zijn kinderjaren valt niet veel te vermelden. Op school wilde het niet vlotten. Het lukte de kleine Joop niet om meer dan - na twee keer doubleren - vier klassen van de lagere school te voltooien. Ook het Buitengewoon Lager Onderwijs (B.L.O.) van die dagen wist weinig resultaten te boeken. Toch was Joop ergens een bijzondere jongen. Lezen ging hem goed af en hij las alles wat hem in handen kwam. Zijn ouders hadden wat dat betreft een rustig kind aan hem. Op zijn veertiende begon zijn werkzame leven. Door het tekort aan scholing waren de meer interessante betrekkingen uiteraard niet voor hem weggelegd. Een reeks baantjes als loopjongen en leerling-glazenwasser was het gevolg. Meestal kreeg hij al na enige dagen zijn congé. Tot hij in 1959 solliciteerde bij een organisatie voor het registreren en het promoten van Hollands stamboekvee. Hij werd aangenomen als jongste bediende. Vanaf 1961 vervulde hij meer dan veertig jaar de functie van algemeen assistent op de afdeling Bepalingen en Certificaten. In de vrije uren ontwikkelde Joop - naast het lezen - een haast fanatieke belangstelling voor klassieke muziek. Die liefde voor muziek leidde tot een vriendschap met de dirigent van een provinciaals symfonieorkest, dat gevestigd is in een bekende veemarktstad. Voor zijn werk moest Joop op dagen van veemarkten aldaar statistische gegevens inzamelen. Dan bezocht hij, als de kans zich voordeed, concerten van genoemd orkest. In vertrouwelijke gesprekken met de dirigent hoorde Joop over schokkende gebeurtenissen die in een vrij recent verleden hadden plaatsgevonden. Hij maakte aantekeningen en construeerde uiteindelijk de vertelling 'Koe en viool'. Pogingen om zijn pennenvrucht via de gerenommeerde uitgeverijen te doen uitgeven mislukten jammerlijk. Na jaren van leuren met het manuscript vond Joop een beter gehoor bij de kleine uitgeverij Ainigma in Rijswijk (ZH). Ainigma was wél bereid om de vertelling van Joop Kip in een beperkte oplage uit te geven, maar dan onder de auteursnaam Sjoerd Olderman. Met de publicatie poogde Ainigma een onbekende, maar laakbare episode in het provinciale leven van Nederland, die zelfs een grote beroering heeft teweeggebracht in Amerika, meer ruchtbaarheid te geven.

Het is opmerkelijk dat een eenvoudig man als Joop Kip op zijn eigen bescheiden manier vorm heeft gegeven aan een werkelijk afschuwelijke gebeurtenis in de provincie. En laten we tenslotte niet vergeten: dit kan overal gebeuren! De lezer oordele zelf.
Joop leidt thans het rustige leven van gepensioneerde en leest nog steeds veel.

Inhoudsopgave


Naar het voorwoord en hoofdstuk 1

Naar hoofdstuk 2

Naar hoofdstuk 3

Naar hoofdstuk 4

Naar hoofdstuk 5

Naar hoofdstuk 6

Naar hoofdstuk 7

Naar hoofdstuk 8

Naar hoofdstuk 9

Naar hoofdstuk 10

Naar hoofdstuk 11

Naar hoofdstuk 12

Naar hoofdstuk 13

Naar hoofdstuk 14

Naar hoofdstuk 15

Naar hoofdstuk 16

Naar hoofdstuk 17

Naar hoofdstuk 18

Naar hoofdstuk 19

Naar hoofdstuk 20

Naar hoofdstuk 21

Naar hoofdstuk 22

Naar hoofdstuk 23

Naar hoofdstuk 24

Naar hoofdstuk 25

Naar hoofdstuk 26

Naar hoofdstuk 27

Naar hoofdstuk 28 en het nawoord

***
terug naar de beginpagina van Podium
terug naar de beginpagina van de website